Agile Business

Een stroperig proces?

Discussies over de toekomst ontaarden al snel in een stroperig proces. De uitdaging zit hem in de realisatie van de inmiddels aangepaste strategie. De organisatie heeft daarvoor middelen, capaciteit, competenties en geld nodig. Het is volstrekt onzeker of dat nog wel op tijd plaatsvindt. Voor de strategische doelen worden te veel opties in de lucht gehouden. Als de voortgang op die doelen wordt gemeten, blijkt  dat men in de strategiefase te optimistisch is geweest. Beter plannen helpt wel, maar biedt uiteindelijk niet de oplossing.

Is een Agile organisatie een oplossing?

 

Een strategie gebaseerd op wendbaarheid

Door mensen in staat te stellen betekenisvolle beslissingen te nemen en verandering te bewerkstelligen, ontlokt de  Agile Transformatie de onaangeboorde kracht van uw organisatie om haar doel in de wereld na te streven. Managers kunnen zich beter bekwamen in de kunst van het anticiperen en manoeuvreren. Dat zijn de centrale elementen van een strategie gebaseerd op wendbaarheid.

Agile maakt u efficiënter en innovatiever. De time-to-market is korter en u kunt zich sneller aanpassen aan noodzakelijke veranderingen.

Agile werken betekent snel kunnen veranderen en voortdurend bewegen. Korte customer feedback-loops stellen u in staat producten en dienstverlening snel aan te passen aan de behoefte van de klant. En u verhoogt uw productiviteit, creativiteit en motivatie.

Wendbare organisaties doen het beter: ze groeien gemakkelijker, kennen een hoge klant- en medewerkers experience, en leren & sturen dagelijks bij hoe het beter kan.

 De acht principes van agile management

Er bestaan genoeg organisaties die binnen de beperkende VUCA* omstandigheden heel succesvol zijn. Vele start-ups, zowel online als offline. Maar ook grote gevestigde bedrijven die zichzelf opnieuw moesten uitvinden, zoals Lego, Wehkamp, Mini en Apple. Wat kunt u leren van deze slimme, innovatieve bedrijven om de winnaar in de markt van morgen te worden? Onderzoek wijst uit dat ‘agility’ noodzakelijk is om toekomstbestendig te worden. Daarbij gaat het om eigenschappen als lenigheid, snelheid, kracht, focus, precisie en flexibiliteit. Deze bepalen het responsieve vermogen van de organisatie, de vaardigheid om zich snel aan te passen aan toekomstige veranderingen. En Agile management is de werkwijze om dit te realiseren.

  1. Waarde creëren door eenvoud en kwaliteit van (ver)nieuw(d)e producten en diensten voor interne en externe klanten: werkende, relevante oplossingen die lean worden gebouwd op basis van ‘minimum viable products’.
  2. De klant begrijpen om waarde voor hem te kunnen creëren: gebruiken van ‘voice of the customer’ bronnen om zijn wensen, behoeften en gedrag continue te analyseren. UXP scan.
  3. Alignment van betrokkenen uit alle relevante afdelingen: door in multidisciplinaire teams samen te werken aan één gemeenschappelijk doel komt de klant écht centraal te staan.
  4. Empowerment van teams door het geven van end-to-end verantwoordelijkheid en het wegnemen van belemmeringen: het geven van vertrouwen faciliteert hun autonome zelforganisatie en betrokkenheid.
  5. Synchroon en visueel communiceren: teamleden werken fysiek bij elkaar in hun eigen ruimte en overleggen en plannen in workshopvorm met elkaar.
  6. Leren van experimenteren door het volgen van de Denk-Doe-Leer cyclus: er wordt gewerkt met hypotheses, metingen, analyses en evaluaties, waarbij falen een ingecalculeerd risico is en teamleden zich veilig kunnen falen.
  7. Snelheid en flexibiliteit in de planning door te werken met korte iteraties: het team voert de verbeteringen in een ‘pull’ stroom uit door deze te prioriteren op waarde en inspanning.
  8. Accountability van alle activiteiten: na iedere iteratie worden de inspanningen en resultaten op transparante wijze geëvalueerd om continue te leren en zo toekomstige prestaties te verbeteren.

Dit kan toepast worden in de verschillende afdelingen van de onderneming om zo de organisatie te brengen tot een ecologisch systeem en steeds gezien van uit het perspectief van de klantenervaring.

Agile Transformation Partner

jean.marie.cardon@gmail.com

0492639065

  • VUCA: volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Vrij vertaald VOCD: vluchtig, onzeker, complex en dubbelzinnig.
  • VUCA  for transformation: Vision-Understanding-Clarity-Agility