The Blog

TalentPersona

Een talent-persona is een semi-fictieve weergave van uw ideale kandidaat.

Deze persona wordt gevormd door de kenmerken, vaardigheden en eigenschappen te definiëren die samen uw perfecte verhuur vormen.

Persona’s creëren helpen u bij het aannemen van uw personeel en helpen u bij het identificeren van het talent dat het best bij uw organisatie past.

 

Talentmanagement 10 stappen

Een medewerker voorzien van de juiste competenties, op het juiste moment en op de juiste plaats – en op een ondersteunende en motiverende manier duurzaam omgaan met deze medewerker – zijn doelstellingen die bedrijven in de Duitstalige zakenwereld vaak niet halen.

Talentmanagement

Talent management is een term die de laatste jaren steeds vaker opduikt in het HR vakgebied. Maar wat is talent management eigenlijk en hoe zet je het in?

Competentiemanagement

Wat is competentiemanagement van uit talenten perspectief?

Competenties duiken voortdurend op in de context van (onder andere) human resource management. Maar waar spreken we dan over? Als we het hebben over talentmanagement * of talentbeleid.

HRBP Externe Focus

De markt vraagt HR business partners met een externe focus & holistische visie.

Ik ben er stellig van overtuigd dat de HR professional zichzelf opnieuw moet uitvinden en groeien naar de rol van een HR business partner. Organisaties worden steeds sneller en vaker geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Het personeel van de organisatie dient zich telkens aan te passen en om te gaan met de veranderende verwachtingen van klanten, bedrijf en collega’s.

HRBP Competenties

Competenties zijn de sleutel om te komen tot de versnelling.

De 4 essentiële competenties voor een HR Business Partner

Op de HR agenda’s staan regelmatig thema’s zoals nieuwe performance systemen, veranderende arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid, talentmanagement, HR analytics, efficiëntere organisaties en employee engagement. Verder zal HR nog met het MT meedenken over de strategie én hebben veel organisaties steeds meer behoefte aan versnelling om in te spelen op Customer Experience of op destructieve technologie.

Waarde

Waarde voor klant, bedrijf & medewerkers?

In de jaren tachtig promoveerden ‘gedeelde waarden’ tot dé succesfactor van een organisatie (Peters & Waterman, 1983). In de jaren negentig inspireerden Hamel en Prahalad (1994) beleidsmakers tot het verankeren van de missie van de organisatie in kernwaarden en kerncompetenties. Kernwaarden vormen sindsdien een essentieel element van competentiemanagement (Van Beirendonck, 2001).

Competenties en waarden worden met elkaar verbonden. Meer algemeen blijft waarde gedrevenheid als mogelijk succesfactor een actueel thema in de managementliteratuur. Zo wordt gesteld dat waarden een sleutelrol spelen in het behalen van ‘buitengewone resultaten met heel gewone mensen’ (O’Reilly & Pfeffer, 2001). Vandaag krijgen waarden ook veel aandacht binnen breed maatschappelijke uitdagingen we denken hierbij aan ‘diversiteit’ of ‘duurzaamheid’. Steeds heerst de overtuiging dat men pas echt goed aan de slag kan gaan nadat men het over ‘waarden’ heeft gehad.

Waarden lijken niet langer abstracte richtinggevende principes of standaarden te zijn. Ze worden steeds vaker gezien als een middel, als een instrument om allerlei zaken te verwezenlijken. Het zijn niet louter vage principes, maar ‘dingen’ om mee aan de slag te gaan en meer te vernemen over de klanten, bedrijf en medewerkers.

Voor “waardegedreven” heeft Google geeft ongeveer 36.400 resultaten. ‘Value driven’ is goed voor ongeveer 25.900.000. Ook in de core business van een hogeschool met name het ontwikkelen van competenties, ontbreekt het begrip waarde niet langer. Aan het klassieke lijstje van competentieclusters – kennis, vaardigheden, attitudes – wordt steeds vaker ‘waarden’ toegevoegd. Het niveau van kennis en vaardigheden wordt al snel overstegen en heeft men het ook over attitudes en waarden. Dit zal meer en meer een belangrijke rol gaan spelen om rekening te houden en de waarde van mensen mee te nemen tijdens de screening en selectie. Dit zal een pluspunt zijn om sterkere teams te vormen en mensen aan uw bedrijf te koppelen.

Dat aan waarden de laatste tijd zoveel praktische meerwaarde wordt toegeschreven kan verwondering wekken. Het idee om waarden te gaan ‘managen’ wekt misschien weerzin op? Waarden zetten ons aan te dromen van een betere wereld, van een maatschappij die voor meer mensen perspectieven biedt, dromen van een beter bedrijf die meer talenten doet groeien. Klanten die zich beter begrepen voelen en zich hierdoor loyaler gaan opstellen.

Toch weten we allen dat we er voorzichtig moeten mee omspringen. Redenen kunnen zijn dat men het concept te snel aangrijpt zonder stil te staan bij de inhoud en betekenis ervan. Soms kiest men te snel voor één bepaalde aanpak zonder gebruik te maken van de rijkdom van diverse perspectieven van waaruit waarden kunnen worden benaderd. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Met dit artikel willen we bedrijven bewust maken dat ‘werken met waarden in organisaties zowel naar klanten als naar medewerkers’ een aanzienlijke verbetering zal teweegbrengen.

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële businessvoordelen en de waarde voor sales of teams? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65 ATRIUM MENTORING

GAJNO voor meer info over ons HR platform

#COACHING​ .Lees meer over AtriumMentoring:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

 

HOLISTISCH

 

IS DE TOEKOMST EEN HOLISTISCH LEIDERSCHAP EN KLANTENBELEVING?

CEO, COO, CFO. Iedereen weet wie aan de top van het bedrijf staat. Maar wat als iedereen vanuit hetzelfde perspectief aan het werk was? Hoe dan ook, ongeacht hun positie, hoorde iedereen de stem van de klant in de organisatie op dezelfde wijze? Holistisch leiderschap, kan de toekomst zijn.

Het is belangrijk om te erkennen dat het concept van “wat er verwacht wordt door de klant” altijd verandert, en nooit meer dan nu. En het is niet een plotselinge verandering in de richting – het is een plotselinge wijziging in houding.

Door ons onderzoek en ervaring hebben we ontdekt dat klantinteracties vaak worden beheerd door verschillende functies of silo’s. Als gevolg hiervan is er geen holistische kijk op de klantenervaring, noch is deze ervaring met de bedoeling ontworpen vanuit het klantenperspectief. Hierdoor kunnen investeringen niet worden gerealiseerd waar ze het meest effect hebben.

Negen van de tien klantgerichte organisaties CX-transformaties bekeken dit verkeerd en zijn begonnen als een opzet binnen de organisatie die verbonden werd met een reeks projecten in het bedrijf. In plaats daarvan is het een onderzoek naar wat gewaardeerd wordt en wat vanuit het perspectief van zowel de klant als het bedrijf wordt ingevuld.

Teams dienen nauwer samen te werken, met grotere wendbaarheid naar hun rollen en verantwoordelijkheden voor een betere klanten ervaring. Als bedrijven ervoor kiezen om traditionele job titels te verwijderen als onderdeel van de strategie, kan het helpen om talent te behouden die anderszins door hun titel beperkt kunnen worden. “

Dr Tara Swart, een neurowetenschappelijke en leiderscoach, adviseert dat onderzoek ons ​​steeds aantoont dat het bevorderen van diversiteit en gevarieerde opvattingen binnen een bedrijf in overeenstemming is met verbeterde economische prestaties. “Dit komt doordat diversiteit innovatie stimuleert en een meer gediversifieerd scala aan ideeën en perspectieven op de werkplek.

Communicatie en transparantie kunnen worden verbeterd met een holistisch leiderschapsmodel. U kunt zaken bespreken en beslissen zonder dat u ze hoeft uit te brengen in verschillende delen van het bedrijf. Dit zal leiden tot elkaar beter begrijpen en een hogere klantenbeleving aanbieden doorheen alle lagen van het bedrijf. Klanten voelen een constructieve aanpak.

Men adviseert bedrijven voor men gaat beslissen om een holistische klantenbeleving structuur te implementeren, ze eerst dienen te herkennen wat het personeel motiveert. “Personeel dient in de cultuur van holistisch leiderschap, het verlangen hebben om het bedrijf te bouwen en de industrie te ontwikkelen. Als medewerkers worden gemotiveerd door interesse in de klantenbeleving en een brede waaier van verantwoordelijkheden, zal holistisch leiderschap een succes zijn. Ganjo biedt meerwaarde voor individuen en bedrijf

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële business voordelen en de waarde van data-driven sales? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65

#COACHING​ .Lees meer over AtriumMentoring:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

[:]

Kwetsbaarheid

DOEN ANDEREN HUN BEST?

Eerder zal men vaststellen ” hun best niet doen” dan deze vraag te stellen. Waarom, is het een stuk eenvoudiger? Het wordt anders misschien een pijnlijke vraag , waarbij men zich gaat realiseren dat ondersteunen van mensen moeilijker is dan controleren. Denken vanuit anderen hun perspectief wordt dan moeilijk. Het blijkt dat mensen het soms lastig hebben om hulp te vragen. Wij willen altijd goed zijn en tevreden, maar zo zit het niet in elkaar. Einstein zei : ‘ Het belangrijkste is dat je niet stopt met vragen te stellen.’ Er is een reden dat nieuwsgierigheid bestaat. Zowel binnen jezelf als naar anderen toe. En stel je de vraag” waarom denk ik of voel ik dit?”. Wat als iemand dan geen hulp wenst? Is eigenlijk de emotie van kwetsbaarheid ‘niet willen voelen’ en jou niet het vertrouwen wenst te geven. Hoe zou het voor jou voelen om zich kwetsbaar op te stellen en nu nogmaals dezelfde vraag te stellen? Wat zou je meer kunnen bereiken zowel in de business als op menselijk vlak?

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële business voordelen en de waarde van data-driven sales? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65

#JOBCOACHING​ .Lees meer over AtriumMentoring:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

 

proactive