The Blog

Leren

Inspireren

Beter resultaat

Talentmanagement

Talent management is een term die de laatste jaren steeds vaker opduikt in het HR vakgebied. Maar wat is talent management eigenlijk en hoe zet je het in?

Competentiemanagement

Wat is competentiemanagement van uit talenten perspectief?

Competenties duiken voortdurend op in de context van (onder andere) human resource management. Maar waar spreken we dan over? Als we het hebben over talentmanagement * of talentbeleid.

HRBP Externe Focus

De markt vraagt HR business partners met een externe focus & holistische visie.

Ik ben er stellig van overtuigd dat de HR professional zichzelf opnieuw moet uitvinden en groeien naar de rol van een HR business partner. Organisaties worden steeds sneller en vaker geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Het personeel van de organisatie dient zich telkens aan te passen en om te gaan met de veranderende verwachtingen van klanten, bedrijf en collega’s.

HRBP Competenties

Competenties zijn de sleutel om te komen tot de versnelling.

De 4 essentiële competenties voor een HR Business Partner

Op de HR agenda’s staan regelmatig thema’s zoals nieuwe performance systemen, veranderende arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid, talentmanagement, HR analytics, efficiëntere organisaties en employee engagement. Verder zal HR nog met het MT meedenken over de strategie én hebben veel organisaties steeds meer behoefte aan versnelling om in te spelen op Customer Experience of op destructieve technologie.

Communicatie

Effectieve en ineffectieve communicatie

Communicatie is de essentie van het leven. Elke dag worden miljoenen berichten zowel verbaal als non-verbaal verzonden en ontvangen. Een reclame bord dat een product promoot of een manager die zijn visie deelt, communicatie heeft de kracht om cultuur, maatschappij en het leven van individuen vorm te geven en te veranderen. Communicatie is eenvoudigweg informatie aan een ander overbrengen op een manier die ze volledig begrijpen. Ondoeltreffende communicatie kan leiden tot verwarring, frustratie en een laag moreel.

Functie van communicatie

Commercieel team dat marktonderzoek analyseert

De functie van effectieve communicatie is om een ​​bepaald bericht accuraat door te geven op een manier die de luisteraar begrijpt. Communicatie wordt gebruikt om emoties over te brengen, te corrigeren, te delen en aan te leren. Als communicatie onvoldoende effectief is, heeft dit de kracht om de luisteraar pijn te doen, te verwarren en verkeerd te informeren. De functie van effectieve communicatie kan het beste worden gezien in de bedrijfswereld. Als een bedrijf in staat is om effectief met zijn werknemers te communiceren, zullen zij zich betrokken, geïnformeerd en gewaardeerd voelen.

Effecten van communicatie

De effecten van succesvolle communicatie zijn begrip, educatie, empowerment en respect. Effectieve communicatie biedt mensen informatie die ze nodig hebben om opgeleid en verlicht te worden. Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze op de hoogte zijn, zijn ze gemotiveerd om te presteren op het hoogste niveau van productiviteit en prestaties. De rol die communicatie kan een positief of negatief effect hebben. Bijvoorbeeld, in de werknemer zichzelf niet duidelijk kan verklaren en er veel ruimte voor misinterpretatie is.

Een voorbeeld van communicatie die zowel effectief als ineffectief kan zijn, is een leugen. Als een persoon een leugen vertelt en trekt (effectief), kan de reactie en beslissingen gebaseerd op de leugen van invloed zijn op de levens van andere mensen (tot slecht effect). De uitkomst van een leugen kan het bedrijfsbeleid verkrappen, leiden tot wantrouwen bij collega’s of de ineenstorting van een organisatie.

Misvattingen over communicatie

De belangrijkste misvatting over effectieve communicatie is dat men gewoon zegt wat een persoon voelt. Eenvoudigweg het uiten van ideeën, gedachten en emoties maakt communicatie niet effectief. Communicatie kan alleen als effectief worden beschouwd wanneer de luisteraar de boodschap die de persoon probeert te verzenden, nauwkeurig begrijpt. Het is zowel het verzenden als ontvangen van belang.

Voordelen van effectieve communicatie

De voordelen van effectieve communicatie zijn succesvol zakendoen, betere relaties en het vermogen om nauwkeurig en volledig gedachten, gevoelens en ideeën uit te drukken. Effectieve communicatie maakt het mogelijk om het bedrijfsbeleid eenvoudig te begrijpen, bij werknemers om de gemeenschappelijke missie en het doel te kennen. Effectieve communicatie vormt de basis van elke succesvolle actie. Een goed voorbeeld van hoe de rol van effectieve communicatie mensen in een interpersoonlijke relatie ten goede komt, is het zelfsturend team. Effectieve communicatie, moedigt mededogen, vertrouwen en wederzijds respect aan.

Meer over communicatie en tekstanalyse met AI,  Bel of schrijf naar jean.marie.cardon@gmail.com M:0492639065

Waarde

Waarde voor klant, bedrijf & medewerkers?

In de jaren tachtig promoveerden ‘gedeelde waarden’ tot dé succesfactor van een organisatie (Peters & Waterman, 1983). In de jaren negentig inspireerden Hamel en Prahalad (1994) beleidsmakers tot het verankeren van de missie van de organisatie in kernwaarden en kerncompetenties. Kernwaarden vormen sindsdien een essentieel element van competentiemanagement (Van Beirendonck, 2001).

Competenties en waarden worden met elkaar verbonden. Meer algemeen blijft waarde gedrevenheid als mogelijk succesfactor een actueel thema in de managementliteratuur. Zo wordt gesteld dat waarden een sleutelrol spelen in het behalen van ‘buitengewone resultaten met heel gewone mensen’ (O’Reilly & Pfeffer, 2001). Vandaag krijgen waarden ook veel aandacht binnen breed maatschappelijke uitdagingen we denken hierbij aan ‘diversiteit’ of ‘duurzaamheid’. Steeds heerst de overtuiging dat men pas echt goed aan de slag kan gaan nadat men het over ‘waarden’ heeft gehad.

Waarden lijken niet langer abstracte richtinggevende principes of standaarden te zijn. Ze worden steeds vaker gezien als een middel, als een instrument om allerlei zaken te verwezenlijken. Het zijn niet louter vage principes, maar ‘dingen’ om mee aan de slag te gaan en meer te vernemen over de klanten, bedrijf en medewerkers.

Voor “waardegedreven” heeft Google geeft ongeveer 36.400 resultaten. ‘Value driven’ is goed voor ongeveer 25.900.000. Ook in de core business van een hogeschool met name het ontwikkelen van competenties, ontbreekt het begrip waarde niet langer. Aan het klassieke lijstje van competentieclusters – kennis, vaardigheden, attitudes – wordt steeds vaker ‘waarden’ toegevoegd. Het niveau van kennis en vaardigheden wordt al snel overstegen en heeft men het ook over attitudes en waarden. Dit zal meer en meer een belangrijke rol gaan spelen om rekening te houden en de waarde van mensen mee te nemen tijdens de screening en selectie. Dit zal een pluspunt zijn om sterkere teams te vormen en mensen aan uw bedrijf te koppelen.

Dat aan waarden de laatste tijd zoveel praktische meerwaarde wordt toegeschreven kan verwondering wekken. Het idee om waarden te gaan ‘managen’ wekt misschien weerzin op? Waarden zetten ons aan te dromen van een betere wereld, van een maatschappij die voor meer mensen perspectieven biedt, dromen van een beter bedrijf die meer talenten doet groeien. Klanten die zich beter begrepen voelen en zich hierdoor loyaler gaan opstellen.

Toch weten we allen dat we er voorzichtig moeten mee omspringen. Redenen kunnen zijn dat men het concept te snel aangrijpt zonder stil te staan bij de inhoud en betekenis ervan. Soms kiest men te snel voor één bepaalde aanpak zonder gebruik te maken van de rijkdom van diverse perspectieven van waaruit waarden kunnen worden benaderd. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Met dit artikel willen we bedrijven bewust maken dat ‘werken met waarden in organisaties zowel naar klanten als naar medewerkers’ een aanzienlijke verbetering zal teweegbrengen.

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële businessvoordelen en de waarde voor sales of teams? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65 ATRIUM MENTORING

GAJNO voor meer info over ons HR platform

#COACHING​ .Lees meer over AtriumMentoring:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

 

HOLISTISCH

 

IS DE TOEKOMST EEN HOLISTISCH LEIDERSCHAP EN KLANTENBELEVING?

CEO, COO, CFO. Iedereen weet wie aan de top van het bedrijf staat. Maar wat als iedereen vanuit hetzelfde perspectief aan het werk was? Hoe dan ook, ongeacht hun positie, hoorde iedereen de stem van de klant in de organisatie op dezelfde wijze? Holistisch leiderschap, kan de toekomst zijn.

Het is belangrijk om te erkennen dat het concept van “wat er verwacht wordt door de klant” altijd verandert, en nooit meer dan nu. En het is niet een plotselinge verandering in de richting – het is een plotselinge wijziging in houding.

Door ons onderzoek en ervaring hebben we ontdekt dat klantinteracties vaak worden beheerd door verschillende functies of silo’s. Als gevolg hiervan is er geen holistische kijk op de klantenervaring, noch is deze ervaring met de bedoeling ontworpen vanuit het klantenperspectief. Hierdoor kunnen investeringen niet worden gerealiseerd waar ze het meest effect hebben.

Negen van de tien klantgerichte organisaties CX-transformaties bekeken dit verkeerd en zijn begonnen als een opzet binnen de organisatie die verbonden werd met een reeks projecten in het bedrijf. In plaats daarvan is het een onderzoek naar wat gewaardeerd wordt en wat vanuit het perspectief van zowel de klant als het bedrijf wordt ingevuld.

Teams dienen nauwer samen te werken, met grotere wendbaarheid naar hun rollen en verantwoordelijkheden voor een betere klanten ervaring. Als bedrijven ervoor kiezen om traditionele job titels te verwijderen als onderdeel van de strategie, kan het helpen om talent te behouden die anderszins door hun titel beperkt kunnen worden. “

Dr Tara Swart, een neurowetenschappelijke en leiderscoach, adviseert dat onderzoek ons ​​steeds aantoont dat het bevorderen van diversiteit en gevarieerde opvattingen binnen een bedrijf in overeenstemming is met verbeterde economische prestaties. “Dit komt doordat diversiteit innovatie stimuleert en een meer gediversifieerd scala aan ideeën en perspectieven op de werkplek.

Communicatie en transparantie kunnen worden verbeterd met een holistisch leiderschapsmodel. U kunt zaken bespreken en beslissen zonder dat u ze hoeft uit te brengen in verschillende delen van het bedrijf. Dit zal leiden tot elkaar beter begrijpen en een hogere klantenbeleving aanbieden doorheen alle lagen van het bedrijf. Klanten voelen een constructieve aanpak.

Men adviseert bedrijven voor men gaat beslissen om een holistische klantenbeleving structuur te implementeren, ze eerst dienen te herkennen wat het personeel motiveert. “Personeel dient in de cultuur van holistisch leiderschap, het verlangen hebben om het bedrijf te bouwen en de industrie te ontwikkelen. Als medewerkers worden gemotiveerd door interesse in de klantenbeleving en een brede waaier van verantwoordelijkheden, zal holistisch leiderschap een succes zijn. Ganjo biedt meerwaarde voor individuen en bedrijf

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële business voordelen en de waarde van data-driven sales? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65

#COACHING​ .Lees meer over AtriumMentoring:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

[:]