HRBP Externe Focus

De markt vraagt HR business partners met een externe focus & holistische visie.

Ik ben er stellig van overtuigd dat de HR professional zichzelf opnieuw moet uitvinden en groeien naar de rol van een HR business partner. Organisaties worden steeds sneller en vaker geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen. Het personeel van de organisatie dient zich telkens aan te passen en om te gaan met de veranderende verwachtingen van klanten, bedrijf en collega’s.

Daar het menselijk kapitaal als de belangrijkste onderscheidende factor wordt aanzien vergen al deze veranderingen ook veel inspanningen langs de kant van HR. De organisaties eist van de HR professional dat zij hierop reageren met gepaste acties, maar hiervoor hebben zij kennis van de business nodig. De HR professional moet weten wat er reilt en zeilt binnenin de organisatie om tot aantoonbare resultaten te kunnen komen en tegelijkertijd moeten zij het menselijk kapitaal binnen de organisatie houden. Een HR Business partner met externe en holistische focus met centraal Customer Experience in gedachten.

Waarom zijn HR business partners belangrijk?

Het is duidelijk dat ik het strategisch retentiebeleid als speerpunt zie van een eveneens strategische HR business partner. Mijn inziens maakt het hierbij niet uit hoe men naar het begrip kijkt. In beide gevallen kunnen en moeten zij een belangrijke rol spelen door o.a. oog te hebben voor de ROI van personeel. Wanneer organisatie een dergelijk beleid hebben geïntegreerd dan impliceert dat automatisch dat zij ook HR business partners in dienst hebben. Deze twee zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat doet een HR business partner?

Er zijn veel organisaties die een vacature voor HR business partner hebben openstaan en ondanks de functietitel telkens dezelfde is, verschilt de inhoud of omschrijving per organisatie. Dit maakt het moeilijker om exact te vertellen wat een business partner doet. Tegelijkertijd maak dat net de rol afwisselend en leuk. Toch kennen alle HR business partners een rode draad: zij willen of moeten allemaal bijdragen aan het succes van de organisatie door middel van strategisch HR advies. Dit advies kan pas strategisch zijn als het enerzijds in lijn ligt met de organisatiedoelstellingen en anderzijds concrete resultaten kan aantonen. Een absolute voorwaarde van een goede HR business partner is dat men de business en de markt echt begrijpen en op basis van dat inzicht de vertaalslag maken.

5 rollen van een HR business partner

Volgens Bright & Company combineert een succesvolle HR business partner vijf verschillende rollen. Rollen die hem of haar in staat stellen om in verschillende situaties aan te sluiten bij de veranderende verwachtingen van managers, medewerkers en externe relaties. Deze rollen zijn: de expert, de business analist, de organisatieadviseur, de controller en de innovator. Dit impliceert ook dat de business partner als buffer, spreekbuis of intermediair fungeert.

Wat is een HR Business Partner model?

Al deze rollen vragen veel verschillende competenties. Deze heb je nodig om een goede business partner te zijn, maar een goed, gestructureerd en onderzocht model helpt. Op deze manier komen we tot het HR Business Partner model. Een Business Partner model is een model dat de meerwaarde van HR laat inzien door bepaalde HR processen voorgoed te veranderen. Er bestaan verschillende modellen maar die van Dave Ulrich is het meest bekend en wordt het meest gebruikt. Een mogelijk alternatief is het vliegwielmodel van J.J. Phillips dat ook in combinatie kan worden gebruikt.

Het doel van het TalentGoals is de HR professionals meer deel te laten uitmaken van de organisatieprocessen en tegelijkertijd om hen beter af te stemmen op de organisatieresultaten zodat zij ook een effectieve bijdrage kunnen leveren. In andere woorden: wat kan HR binnen de organisatie doen om aantoonbare toegevoegde waarde te leveren?

Heb jij een HR business partner nodig?

Ik zie een retentiebeleid hierbij als onmisbaar of de bindende factor die de organisatie bijeen houdt en die invulling moet krijgen van de strategische HR professional. Deze strategische HR professionals heten anno 2012 HR business partners en zij zijn meer gewild dan anders.

Bij het binden en boeien van personeel zijn HR analytics de leidraad waar het retentiebeleid op steunt. Het is echter kortzichtig te denken dat je een goede HR business partner bent van zodra je HR analytics onder de knie hebt.

jean.marie.cardon@gmail.com

0492639065