The Blog

Engagement

Engagement op de werkvloer

Naast tevreden personeel heeft uw bedrijf ook nood aan geëngageerde medewerkers: werknemers die bereid zijn om die ‘extra mile’ te gaan. Hun passie en gedrevenheid stralen af op hun professionele activiteiten, en stellen hen in staat om van uw organisatie een topbedrijf te maken. Om het engagement van bevlogen werknemers te boosten, moet u wel weten wat hen drijft.

Belgische medewerkers voelen zich alsmaar minder tevreden en geëngageerd, en dat al zes jaar op rij. Het was opnieuw een van de conclusies van het betrokkenheidsonderzoek van SD Worx, dat sinds 2009 jaarlijks plaatsvindt. De cijfers liegen er niet om: de factoren die impact hebben op de betrokkenheid verdienen dringend meer aandacht.

Het rendement van engagement

Hoewel tevredenheid en betrokkenheid nauw samenhangen, is hun effect op de werkvloer niet hetzelfde. Een tevreden werknemer is niet noodzakelijk een geëngageerde werknemer. Die eerste doet zijn job graag en voelt zich daarbij goed. Maar een betrokken medewerker gaat nog een stap verder en zet sterke prestaties neer die de bedrijfsresultaten gunstig beïnvloeden.
Zo toont onderzoek aan dat sterke betrokkenheid leidt tot 13% meer productiviteit, 41% minder ziekteverzuim en 34% minder verloop. Bovendien scheppen geëngageerde werknemers een hechtere band met klanten, en komen ze ook energieker en loyaler voor de dag.

6 manieren om betrokkenheid te boosten

Als werkgever hebt u er dus alle belang bij te weten welke drijfveren hun bevlogenheid beïnvloeden, de zogenoemde ‘engagement drivers’. Er vallen in totaal zes zulke drivers te onderscheiden. Cruciaal bij elk van deze drijfveren is de rol van leidinggevenden. Een overzicht:

 1. Jobs moeten spannend blijven

Om betrokkenheid te stimuleren, moet een job vooral verrijkend, waardevol en inhoudelijk uitdagend aanvoelen. Het feit dat uit onderzoek blijkt dat werknemers meer tevreden zijn over ‘jobzekerheid’ dan ‘jobinhoud’, is een teken aan de wand. Belgische werknemers klagen vooral over een gebrek aan verantwoordelijkheid en afwisseling in hun job.

Autonomie verlenen is daarom heel belangrijk: wie meer verantwoordelijkheden krijgt, wordt zich sterker bewust van zijn bijdrage aan het team en de hele organisatie. Die autonomie kan uiteenlopend worden ingevuld: door bijvoorbeeld de werknemer de keuze te geven om zelf zijn tijd en werk in te plannen, of om een deel van zijn loonpakket zelf te kunnen samenstellen.

 1. Erkenning motiveert als een lopend vuurtje

De impact van erkenning op betrokkenheid wordt nog altijd onderschat. Werknemers die zich gewaardeerd voelen door hun oversten, hechten meer waarde aan hun job en putten er bijgevolg voldoening uit. Dat vertaalt zich op zijn beurt in meer gedrevenheid.
Werknemers erkennen kan op verschillende manieren: door te luisteren, informeren, ondersteunen … Bovendien werkt waarderen aanstekelijk: één compliment kan een hele werkvloer aanvuren.

 1. Groeimogelijkheden doen blijven

De categorie ‘groeimogelijkheden’ scoort traditioneel het laagst in de peilingen.

 • Onder de Belgische werknemers klaagt 53% over een gebrek aan groeikansen.

 • 39% laat zich ontevreden uit over de opleidingsmogelijkheden.

 • 93% van wie wél tevreden is over de doorgroeimogelijkheden, geeft aan voor onbepaalde tijd bij de organisatie te willen blijven.

Ruimte creëren voor groei is dus essentieel om talent te behouden en over de hele organisatie te spreiden.

 1. Ondersteuning maakt werk ‘werkbaar’

Sterk geëngageerde medewerkers geven vaker aan dat ze hun werk fysiek, mentaal en sociaal acceptabel vinden. Werkbaar, met andere woorden. Aan de leidinggevenden om te waken over de juiste balans tussen ‘belasting’ en ‘belastbaarheid’ voor elk van hun medewerkers. Ze mogen daarbij het belang van voldoende ondersteuning van collega’s – en hun eigen aandeel om dit te stimuleren – niet onderschatten.

 1. Een heldere en inspirerende missie, visie en strategie houdt iedereen betrokken

Over het algemeen scoren start-ups erg hoog op engagement. Reden: missie, visie en strategie van het bedrijf staan er nog haarscherp uitgelijnd. De praktijk leert immers dat werknemers die een duidelijke koers voor ogen hebben waarin ze geloven, zich meer betrokken voelen. Zo ontpoppen zij zich tot uw gedroomde ambassadeurs.

 1.  Een goede bedrijfs- en communicatiecultuur bindt

Een open communicatie- en bedrijfscultuur is nodig om betrokkenheid te doen kiemen. Als medewerkers zich kunnen vinden in de normen en waarden van het bedrijf zullen zij zich er ook sneller mee vereenzelvigen.

In een klimaat waar vrijheid en vertrouwen heersen, wordt ook ‘empowerment’ mogelijk. Motiverende communicatie berust op het transparant informeren en regelmatig betrekken van medewerkers, zodat iedereen zich met elkaar en met de organisatie verbonden voelt.

Heeft verloning impact op betrokkenheid?

 Hoe vreemd het misschien ook klinkt, loonmaatregelen op zich bieden geen garantie op meer betrokkenheid. Maar het omgekeerde geldt wel: een gammel loonbeleid heeft een negatieve impact.

Een Comp & Ben-beleid is dus wel degelijk nuttig om de retentie te verhogen, maar het zijn in eerste instantie de intrinsieke factoren – zoals erkenning, groeikansen en autonomie – die leiden tot een hogere mate van betrokkenheid.

In de huidige context van toenemende individualisering, de ‘war for talent’ en employer branding draagt flexibel verlonen actief bij om op te vallen als employer of choice. En het kan bovendien een hulpmiddel zijn om de ‘engagement drivers’ te verhogen.

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële business voordelen en de waarde van betrokkenheid en motivatie? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65

#JOBCOACHING​ .Lees meer over TalentManagement:  job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

 

Maurice

Maurice

Twee weken geleden heb ik Maurice ontmoet, hij vertelde mij over een web-based tool.

Hiermee kon ontwikkeling potentieel van sales en skills gemeten worden. Ik dacht daar gaan we weer met een psychologische test 🙁 .

Ik was benieuwd. Eergisteren was het zover, hij stuurde mij de link door. Meer dan 30 jaar coach ik verkopers en het bezorgde mij wel een tweeledige gevoel. Wat zal mijn resultaat zijn en nieuwsgierig hoe het werkt. Ik kwam terecht in een reel bedrijf waar ik startte als sales ter vervanging van iemand die het bedrijf had verlaten.

Heel spontaan nam ik deel aan wat een sales job inhoud. Er werden mij taken doorgegeven, enkele zaken voorbereiden, je weet wel. Het was eventjes wennen maar ik kreeg er meer en meer zin in. Je bent echt aan het werk met collega’s en vond het spijtig te moeten stoppen, de tijd vloog werkelijk voorbij. Gisteren sprak ik Maurice en vertelde ik hoe positief mijn ervaring was. Het is geen test maar een spel waar je onbewust heel veel zaken van de realiteit spontaan aan het doen bent. Spannend, leuk en leerrijk omdat ikzelf nog iets van kon meenemen.

Nu vol spanning wachten op het resultaat. Ik hou jullie op de hoogte.

Wil je ook Maurice leren kennen? Mail naar jean.marie.cardon@gmail.com

Lees meer over AtriumMentoring: communicatie, job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

[:]

big data

Big Data

IS UW PRODUCT EXCLUSIEF & ONVERGELIJKBAAR MET ANDERE BEDRIJVEN ?

ZEER WEINIG BEDRIJVEN ZIJN ZO!

De sleutel tot effectieve verkopen is uw verkopers te betrekken en inzicht te geven in de potentiële businessvoordelen van DATA-DRIVEN sales. Data gedreven systemen gaan voor uw sales mensen een must worden om hen meer te ondersteunen voor INBOUND SALES. Kunnen zij vandaag voldoende aanwijzen wat uw bedrijf uniek maakt en zijn zij net sneller om te reageren dan anderen?

Succes voor hun sales inspanningen is de snelheid en het optimaliseren van informatie. Een manier om te beginnen, is het verbeteren van hun customer centricity door de data voor hen te visualiseren. Zorg samen met de verkopers een beeld te krijgen door hen een zorgvuldige analyse van de markt aan te bieden. Deze info leert hen over de manier hoe ze zich kunnen onderscheiden van concurrenten en de Value Proposition beter te onderbouwen. Een tweede stap is te benchmarken met de eigen klanten marketing en uw eigen marketing acties. Werken met deze data zal hun campagnes verbeteren en hun inzet optimaliseren.

Ga van de sales kennis naar big data: business communication data, text mining, web analytics, social network analysis.

 • Breng inzicht in data die u zelf onbewust beschikbaar heeft.

 • Welk gedrag vertonen klanten en wanneer vallen aankoopbeslissingen.

 • Ontdek de echte redenen waarom klanten uw product kopen t.o.v. een concurrent.

Wenst u inzicht te krijgen in de potentiële businessvoordelen en de waarde van data-driven sales? jean.marie.cardon@gmail.com maakt tijd voor een gesprek. Telefoneren gaat voor u sneller? 0492 63 90 65

Wij werken ook samen met bedrijven om de back office efficient te maken en inzicht te bieden voor HR door gebruik te maken van business communication data, text mining.

JOBCRAFTING of sleutelen aan de job om mensen zich goed te laten voelen.

Lees meer over AtriumMentoring: communicatie, job engineering :www.atriumplan.be 

Jean-Marie Cardon

[:]