TalentGoals

Talentmanagement

20 juni 2018
TL

Talent management is een term die de laatste jaren steeds vaker opduikt in het HR vakgebied. Maar wat is talent management eigenlijk en hoe zet je het in?

Als we het over talent hebben denken we doorgaans aan hoog potentieel; sporters, muzikanten en artiesten aan, of op weg naar, de top. Talent is dan het vermogen om een bepaalde vaardigheid op het hoogste niveau uit te voeren.
Talent beschouwen we als een potentiële competentie. Talent kun je dus wel hebben, maar als je het niet ontwikkelt is het geen competentie, geen vermogen. Een competentie is dan een gerealiseerd talent. Een talent hebben is dus toch echt iets anders dan een talent zijn. Wat is dan talent management?

Talent management is erop gericht om binnen een organisatie bij personen hun bijzondere aanleg, kwaliteiten en ambities op een bepaald gebied te identificeren en te ontwikkelen, en een functie te zoeken waarin die talenten tot hun recht komen. Vervolgens dienen de omstandigheden gecreëerd te worden om de talenten tot bloei te laten komen.

TALENT MANAGEMENT ALLEEN VOOR DE TOP?

Sommige organisaties kiezen voor een smalle variant van talent management en zetten het alleen in voor de sleutelfunctionarissen binnen een organisatie, de top 10%. Anderen kiezen ervoor om talent management voor de hele organisatie beschikbaar te maken. Ik ben voorstander van een brede aanpak. Wanneer talent management alleen voor de topfunctionarissen is, kan dat demotiverend zijn voor de rest van het personeel. Als je een aantrekkelijke werkgever wilt zijn moet je andere werknemers ook iets bieden. Talent management moet je zien als een investering in je personeel, die zich als het goed is ook terugbetaalt.

WAT LEVERT TALENTMANAGEMENT OP?

De beste voetbalclubs hebben allemaal hun eigen kweekvijver van getalenteerde jeugdspelers. Met de juiste begeleiding en omstandigheden groeien enkelen van hen uit tot de beste voetballers ter wereld. Die vergelijking kun je doortrekken naar het bedrijfsleven. Je weet dat je talent in huis hebt, maar benut het niet of onvoldoende. Talentmanagement functioneert ook nog eens als bindingsmiddel;  mensen zullen niet snel bij je weggaan als je ze genoeg biedt en in ze investeert. Mochten ze je dan toch verlaten heb je een goed imago als werkgever en trek je makkelijker nieuw talent aan.

WAARUIT BESTAAT EEN GOED TALENTPROGRAMMA?

Een goed talentprogramma omvat tien stappen, hieronder in het kort beschreven. In een later blog licht ik deze tien stappen verder toe.

 1. Start met het definiëren van de missie, visie en strategie van de organisatie

 2. Definieer de doelstellingen en doelgroepen van talentmanagement

 3. Definieer de kerncompetenties die de uitvoering van de strategie ondersteunen

 4. Definieer de jaarlijkse talentmanagementcyclus

 5. Train leidinggevenden en medewerkers om hun rol binnen de cyclus van talentmanagement goed in te kunnen vullen

 6. Maak beleid op criteria voor het aantrekken en behouden van talent

 7. Identificeer talent: meet performance en potentie en stel de ‘gap’ tussen verwachte en geobserveerde prestaties vast

 8. Plan ontwikkelactiviteiten en voer deze uit

 9. Formuleer een beloningsbeleid

 10. Realiseer opvolgingsplanning

WAT MOET EEN BEDRIJF DOEN OM MET TALENT MANAGEMENT TE STARTEN?

Als een organisatie iets met talentmanagement wil gaan doen is het goed om dit breed gedragen, maar van bovenaf gestuurd, te introduceren. De eerste drie stappen van het  hierboven genoemde stappenplan vormen daar de basis voor. Voldoende draagvlak bij uitrol van het stappenplan is noodzakelijk voor succes.

SAMENVATTEND OVER TALENT MANAGEMENT

Het mag duidelijk zijn dat ik vind dat elk bedrijf over een programma voor talentmanagement dient te beschikken. De tijd dat werknemers maar één werkgever hebben in hun carrière is voorbij, maar het moet bedrijven er alles aan gelegen zijn om talent zoveel mogelijk te behouden voor de organisatie. En dat doe je door ze voldoende te motiveren, zich te laten ontwikkelen en hun potentiële talenten tot volledige bloei te laten komen.
Heeft jouw bedrijf een actief talentmanagement programma? Ik ben benieuwd hoe het jou heeft geholpen in je carrière!

jean.marie.cardon@gmail.com

0492639065

 

 

 

Wens je support

I’m Here To Assist You

Heb je support nodig bij een Profiler Form of  over het E platform?

Dan luister ik graag, waar ik kan bijdragen

Heb jij een vraag?

I’m Here To Assist You

Heb je een algemene vraag?

Dan luister ik graag, waar ik kan bijdragen

 

Contact gegevens

 • Kortrijksesteenweg 57B302
 • 8530 Harelbeke
 • 0492639065